2009. július 25., szombat

JÚNIUS 25 – UJGUR NÉPIRTÁS ELLEN


Mélységes aggodalommal
Ujgur testvéreink védelmében

A Magyarok Világszövetsége mélységes aggodalommal követi a Kína északnyugati tartományában zajló véres összetűzéseket, amelyeknek riasztóan nagyszámú halálos áldozatuk van. A világ több mint ötven országában élő, tizenötmilliós magyar nemzet nevében a Magyarok Világszövetsége felszólal az ujgur civilek védelmében, annál is inkább, mert a magyarság legközelebbi rokon népéről van szó. A Dzungáriában élő ujgurok népdalai és népi táncai olyan nagyfokú hasonlóságot mutatnak a magyarral, ami fölülírja a Hungáriában hivatalos történelem-szemléletet, egyértelműen bizonyítva azt a rokonságot, amely az ötezer éves folyamatos kultúrával rendelkező ujgur testvérnép körében közismert. Mindemellett a Magyarok Világszövetsége Kínát a magyarság stratégiai partnerének tekinti. Ennek a partnerségnek nem csak a Magyarországon élő, folyamatosan gyarapodó kínai népesség ad tartalmat, hanem erősíti azt a Kínában sokak által ismert és számon tartott közvetlen kapcsolatok sokasága is, amelyek a magyarság történelmének ázsiai évezredei során alakultak ki. A kínai kapcsolatot stratégiai fontosságúnak minősítő álláspontjáról a Magyarok Világszövetsége az elmúlt évtizedben írásban és szóban rendszeresen tájékoztatta a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségét. Ugyancsak az elmúlt évtizedben a Magyarok Világszövetsége élő kapcsolatot alakított ki az ujgur néppel is. A Magyarok Világkongresszusain az ujgur nép képviselői rendszeresen jelen vannak. Hasonlóképpen jelen voltak emigráns ujgurok a magyar nép legnagyobb gyülekezésén, a csíksomlyói búcsún, és támogatólag vettek részt a külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaadásáért indított népszavazás kampányában. A Magyarok Világszövetsége aggódik az ujgurokat sújtó retorziók miatt, és felszólítja a kínai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az ujgurok emberi és nemzeti jogait. A Magyarok Világszövetsége szolidaritási üzenetet küld a Kínában és az emigrációban élő ujgur testvérek millióinak. A Magyarok Világszövetsége felszólítja Magyarország kormányát, hogy vegye védelmébe a Kínában élő ujgurok emberi és nemzeti jogait. Egyben felszólítja Magyarország kormányát, hogy a testvéri egymásrautaltság jegyében fogadja be a Guantánamo-i fogolytáborban törvénytelenül fogva tartott és embertelen bánásmódnak kitett, most szabaduló ujgurokat. Valljuk, hogy a kínai népnek elidegeníthetetlen joga van saját államformáját és társadalmi berendezkedését megválasztani. Eközben azonban tiszteletben kell tartania a Kínában élő emberek és népek jogait. Kína és a kínai nép történelmi teljesítményének teljes elismerése mellett, mi, magyarok egy pillanatig sem feledkezhetünk meg az 1989-ben, június 4-én, Trianon napján bekövetkezett Tien an Men téri diáktüntetés véres megtorlásáról. Arról a tüntetésről, amelynek vezetője egy ujgur diák, DEWLET Örkes volt, és amelyen a fiatal életek sokaságát kioltó lánctalpakkal dacolva kínai diákok százezrei skandálták a legnagyobb magyar forradalmár költő, Petőfi Sándor versét: Szabadság szerelem, e kettő kell nekem...Ujgur testvéreivel együtt a szabadságot az életnél is többre becsülő magyar nép nevében, Budapest, 2009. július 24-én, A Magyarok Világszövetsége
Az MVSZ közleményének, csak akkor lenne súlya, ha tartottak volna székházukban egy konferenciát a nemzetközi sajtó előtt az ujgur és magyar népirtás közös vonásairól, valamint tiltakozó tüntetést szerveztek volna a kínai nagykövetség előtt, üzenve a vörös gyilkosoknak, akiknél az emberi jogok ismeretlen fogalmak.